دریافت استعلام

 

بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
پایان نامه های دانشجویی
     

ارتباط با دانشگاه از ملزومات بخش تحقیقات در شرکت توزیع برق خراسان جنوبی می باشد. این ارتباط از طریق برگزاری جلسات مشترک، پیگیری مصوبات جلسات، تعریف پروژه های مربوط به پایان نامه های دانشجویی و مواردی از این قبیل حفظ شده است.

آنچه در ذیل آمده، لیست 105 فقره از پروژه هایی است که با عنوان "اولویت پایان نامه های دانشجویی"  از سوی شرکت توزیع برق خراسان جنوبی به دانشکده مهندسی دانشگاه بیرجند ارسال شده است:
 

اولویت پایان نامه های دانشجویی

 1. مؤلفه های تلفات و تأثیر هر مؤلفه در کاهش تلفات شبکه های توزیع 
 2. اثرات حذف شبکه های فشار ضعیف در کاهش تلفات و راهکارهای عملی برای حذف این شبکه ها
 3. جایابی بهینه پست های توزیع با استفاده از روش های هوشمند
 4. خازن گذاری در شبکه های فشار ضعیف و اثرات آن در شبکه
 5. نحوه تأمین برق آسانسورها از شبکه های توزیع برق عمومی
 6. اتوماسیون شبکه های توزیع
 7. جایابی بهینه اتوریکلوزرها و کلیدها در شبکه های فشار متوسط
 8. طراحی سیستم برداشت مکانیزه اطلاعات از پست های توزیع
 9. بررسی و ساخت آشکار ساز خطا (Fault Detector) در شبکه های فشار متوسط
 10. مانیتورینگ اطلاعات یک پست زمینی در محل دیسپاچینگ
 11. حذف لوازم اندازه گیری آنالوگ از پست های توزیع و طراحی و نصب Data Logger جهت ثبت پارامترهای شبکه
 12. طراحی و ساخت فتوسل نجومی
 13. بررسی امکان تأثیر تبلیغات مدیریت مصرف در یک منطقه نمونه از شهر بیرجند
 14. تهیه CD آموزشی مدیریت مصرف برای سنین ابتدایی - راهنمایی
 15. محاسبه شعاع تغذیه شبکه های توزیع و استخراج موارد غیر استاندارد و محاسبه تلفات
 16. بررسی عوامل مؤثر روی تلفات در نقاط مختلف شهر بیرجند
 17. بررسی پارازیت های شبکه فشار متوسط روی پست های مخابراتی
 18. سیستم موقعیت یاب واحدهای عملیاتی
 19. قرائت و برداشت مقادیر مصرف مشترکین از روی خطوط فشار ضعیف در محل پست ها
 20. برداشت مکانیزه اطلاعات پست ها بدون شرایط فیزیکی
 21. تجزیه و تحلیل نقطه بهینه مدیریت مصرف روی مشترکین شهرستان بیرجند
 22. بررسی استفاده از انرژی الکترومغناطیسی اطراف خطوط برقدار
 23. بررسی و مطالعه برق رسانی روستاها با انتقال یک فاز 20 کیلوولت به همراه مطالعات اقتصادی و فنی
 24. بررسی آرایش های مختلف شبکه های هوایی 20 کیلوولت و ویژگی های الکتریکی آن
 25. مطالعه پارامترهای کیفیت برق برای مشترکین خاص صنعتی و ...
 26. مطالعه پارامترهای کیفیت برق و اثر آن در طول عمر ترانس ها
 27. بررسی استفاده از چراغ های روشنایی خورشیدی
 28. بررسی استفاده از چراغ های روشنایی LED
 29. ممیزی انرژی یک مشترک صنعتی
 30. بررسی نقش طراحی در ایمنی
 31. برآورد بار استان خراسان جنوبی به روش اقتصاد سنجی
 32. علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع و تحلیل اثرات روغن، هارمونیک ها، ارتفاع نصب و شرایط آب و هوایی
 33. نقش آژانس های فروش انرژی در آینده صنعت برق (بازار برق)
 34. برداشت اطلاعات الکتریکی یک منطقه نمونه در محیط GIS و انتقال آن به نرم افزار Digsilent و تحلیل شبکه
 35. طراحی و ساخت فتوسل هوشمند
 36. طراحی و ساخت ولتمتر آمپرمتر تابلویی با قابلیت ذخیره ولتاژها و جریان ها
 37. طراحی و ساخت کنتاکتور الکترونیکی با جریان 63A فشار ضعیف
 38. طراحی و ساخت کلید 100A فشار ضعیف با قطعات الکترونیک قدرت
 39. طراحی و ساخت دیماندمتر الکترونیکی
 40. انتخاب بهینه ترانسفورماتورها
 41. اتصال زمین در شبکه های توزیع فشار ضعیف
 42. اثرات عدم تعادل بار در شبکه های توزیع
 43. بهینه کردن تلفات در سیستم های توزیع با استفاده از خازن
 44. انتخاب بهینه خازن های موازی در شبکه توزیع
 45. بررسی و ارزیابی اضافه ولتاژهای ناشی از برقدار کردن خطوط هوایی و کابل های زمینی 20 کیلوولتی در شبکه های توزیع
 46. نقش ترانسفورماتورها در کاهش ضریب اطمینان برق رسانی شبکه های توزیع نیرو
 47. روش های اندازه گیری مقاومت و بازنگری و اصلاح شبکه زمین پست های فشار قوی
 48. پیش بینی های ایمنی جهت جلوگیری از برق گرفتگی در شبکه های توزیع و مصرف
 49. برق گرفتگی در گستره فشار ضعیف
 50. منافع اقتصادی نصب خازن در شبکه های توزیع
 51. بهره برداری بهینه از ترانسفورماتورهای قدرت در حالت پارالل
 52. تعیین مکان ظرفیت و حوزه سرویس دهی بهینه پست های توزیع
 53. پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع
 54. نقش ترانسفورماتورهای توزیع در تلفات شبکه
 55. پیش بینی کوتاه مدت بار روزانه توسط شبکه های عصبی
 56. پیش بینی بار در شبکه توزیع به وسیله شبکه های عصبی
 57. انتخاب بهینه سیستم توزیع برق و رابطه آن با زمین در شبکه های فشار ضعیف از دیدگاه ایمنی
 58. روشی برای مکان یابی عیب کابل
 59. مقایسه سیستم های تکفاز و سه فاز در شبکه های توزیع نیرو
 60. بارگیری بهینه از ترانسفورماتورهای توزیع
 61. بکارگیری سیستم GIS در برنامه ریزی و تحلیل سیستم های توزیع انرژی الکتریکی
 62. مطالعه و شناسایی شبکه توزیع با استفاده از دستگاه ثبات پارامترهای شبکه (طراحی و ساخت)
 63. کاربرد روش های بهینه سازی در محاسبات روشنایی معابر
 64. ضریب تلفات در خطوط توزیع با بار ناپیوسته
 65. تعیین مدل تلفات بی باری ترانسفورماتورهای توزیع به طور دقیق
 66. ارزیابی اقتصادی تلفات ترانسفورماتورهای توزیع
 67. اصول طراحی و اجرای زمین حفاظتی مناسب
 68. بررسی تلفات بخش توزیع برق و تبعات اقتصادی آن
 69. محاسبه بهای توان راکتیو عبوری از شبکه های توزیع
 70. بررسی شبکه های توزیع هوایی و زمینی و مقایسه مزایا و معایب آنها نسبت به هم
 71. روش بهبود یافته برای برآورد بار در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن سطوح خالی از بار
 72. مدل سازی ضریب تلفات توان بر حسب بار ترانسفورماتورها در پست های توزیع 20KV/400V  
 73. بررسی حالت گذرای شبکه توزیع در اثر تزریق فلیکر به شبکه و اثر آن بر مصرف کنندگان
 74. بررسی پاسخ شبکه توزیع به اعوجاج هارمونیکی در حالت دائم و روش مقابله با اثرات منفی آن بر مصرف کنندگان
 75. بررسی اثر کاهش بار مصارف سنگین در فصل پیک بار بر پارامترهای کیفیت توان در شبکه های توزیع
 76. کاهش مقاومت زمین در زمین های سنگلاخی که در آنها حفر چاه های متعدد امکان ندارد
 77. علت دو فاز شدن خطوطی که برقگیر نیز در آنها نصب شده است (در خطوط فشار متوسط علیرغم وجود برقگیر،در موقع بروز صاعقه کات اوت فیوز می سوزد).
 78. تحقیق در خصوص نصب یک دستگاه برقگیر روی فاز وسط و تفاوت عملکرد با نصب سه دستگاه در همان محل
 79. امکان سنجی و بررسی استفاده از شبکه های فشار متوسط تک سیمه (بررسی های اقتصادی، تهیه و نصب لوازم و تجهیزات، استفاده از فن آوری های جدید)
 80. بررسی طراحی های نامناسب در افزایش و میزان تلفات شبکه
 81. امکان سنجی و بررسی اتوماسیون شبکه های فشار متوسط روستایی با توجه به وسعت و پراکندگی از بعد فنی و اقتصادی
 82. بررسی تولید پراکنده (دیزل ژنراتورها و انرژی های نو) و تأثیر و رفتار آن بر شبکه
 83. قرائت لوازم اندازه گیری مشترکین از راه دور (بدون مراجعه به محل یا بدون مشاهده عینی)
 84. بهترین راه های مدیریت مصرف انرژی یا استفاده بهینه از انرژی در مصارف خانگی، صنعتی، عمومی، تجاری
 85. تکریم ارباب رجوع (راه های قابل اجرا در مورد تکریم ارباب رجوع)
 86. خازن گذاری در شبکه و مکان یابی آن
 87. بررسی کیفیت توان در شبکه های توزیع
 88. محاسبه اتصال کوتاه در شبکه های توزیع
 89. پیدا کردن نقاط هدر رفت انرژی در شبکه
 90. اتوماسیون پست های زمینی و اختصاصی
 91. پیدا کردن نقاط حادثه خیز و گذاشتن برقگیر در شبکه
 92. بررسی و مطالعه اتوماسیون توزیع (اجرای عملی در یک منطقه نمونه)
 93. اجرای
 94. استفاده کاربردی و وارد نمودن شبکه های توزیع در نرم افزار Digsilent با توجه به این که بررسی و مطالعات و خرید دو نسخه از نرم افزار مربوطه انجام شده است
 95. مطالعه و بررسی لازم به منظور مکان یابی بهینه برقگیرهای 20KV در شبکه های توزیع
 96. بررسی و مطالعه لازم به منظور مکان یابی مناسب تجهیزات مانوری و قطع کننده ها (کلیدها، تیغه ها، و ...) در شبکه های فشار متوسط
 97. بررسی استفاده از بنتونیت اکتیو به جای زغال و نمک در چاه های اتصال زمین و بررسی کاهش مقاومت زمین در زمین های سنگلاخی
 98. بررسی و مطالعه لازم به منظور آبیاری چاه های اتصال زمین
 99. بررسی استفاده از پایه هایی از جنس فایبرگلاس یا مشابه به جای تیرهای سیمانی
 100. بررسی، مطالعه و ساخت دستگاه جبران کننده به منظور جلوگیری از خسارات وارده به شبکه برق در مواقعی که دستگاه های جوشکاری از شبکه برق استفاده می کنند 
 101. قطع و وصل روشنایی معابر بدون استفاده از سیم معابر و با تعبیه دستگاه لازم در داخل چراغ
 102. بررسی اجرای اتصال زمین با استفاده از بنتونیت 
 103. طرح اتوماسیون شبکه های 20 کیلوولت فردوس
 104. ساخت فتوسل تایمردار جهت قطع تعدادی از چراغ های گازی پس از 4 ساعت
 105. طرح قطع و وصل کلیدها با فرمان از راه دور به وسیله خطوط Data

آخرین بروز رسانی : 1390/02/10 12:23:03  تعداد مشاهده : 29381  نویسنده / ویرایشگر : مدیر سایت

خدمات الکترونیک

 

پیوندها

 

پرداخت قبض .

 

South Khorasan Electrical Distribution Company


طراحی و پیاده سازی توسط : گروه نرم افزاری راک
RaakCMS